Textfeld: Context Consult Ltd.
Контекст Консулт ООДTextfeld: Market research
Textfeld: HR
Textfeld: Controlling

За нас

 

Тайната на успеха се кире в това

 да разбереш гледната точка на другите


Хенри Форд

Контекст Консулт ООД е млада консултантска компания, специализирала се в обслужването на малки и средни предприятия в следните области:

 

 

Controlling

· Управленско счетоводство

· Бюджетиране и планиране

· Операционализиране на Бизнес Планове

· Репортинг

 

Human Research

· Подбор на офис персонал

· Управление на персонала

 

Market research

· Пазарни проучвания и стратегически анализ

· Медийни изследвания—мониторинг на национална и регионална преса и Интернет медии